» Tìm kiếm:

Streptococcus Suis

Nhieu nguoi mac benh tu lon Nhiều người mắc bệnh từ lợn

"Từ đầu năm đến nay, Viện các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia tiếp nhận 21 trường hợp bị nhiễm liên cầu lợn. (Streptococcus Suis)...