Tiep nhan buc tranh theu Chu tich Ho Chi Minh tang nguoi ban My nam 1945 Tiếp nhận bức tranh thêu Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng người bạn Mỹ năm 1945

Chiều qua 13/5, bà Jane Coyle, đại diện gia đình cố đại tá Stephen L.Nordlinger đã trao cho bà Nguyễn Thị Tình, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí..

Tiep nhan buc tranh theu Chu tich Ho Chi Minh tang nguoi ban My nam 1945 Tiếp nhận bức tranh thêu Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng người bạn Mỹ năm 1945

Chiều qua 13.5, bà Jane Coyle, đại diện gia đình cố đại tá Stephen L.Nordlinger đã trao cho bà Nguyễn Thị Tình, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí..