» Tìm kiếm:

Stephen Gaghan

Chay tuong Oscar “Chạy” tượng Oscar

TTCN - Tại Hollywood, các hãng phim, đạo diễn, diễn viên... đều đánh giá sự nghiệp mình bằng số lần được đề cử và giành Oscar do tác động..