» Tìm kiếm:

Soul James Brown

Vo cua trum nhac Soul James Brown bi cam cua Vợ của trùm nhạc Soul James Brown bị cấm cửa

Nữ ca sĩ Tomi Rae Brown (36 tuổi) - vợ goá của ông trùm nhạc Soul đã thốt lên rằng: “Tôi không có tiền, không có gì hết, vậy tôi biết đi..

Vo cua ong trum nhac Soul bi ghe lanh Vợ của ông trùm nhạc Soul bị ghẻ lạnh

“Tôi không có tiền, không có gì hết, vậy tôi biết đi về đâu”, Tomi Rae Brown (36 tuổi), vợ goá của ông trùm nhạc Soul James Brown,..