Dola vuot bien ma tuy nhap canh Đôla “vượt biên”, ma túy “nhập cảnh”

Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, ma túy qua lại khu vực cửa khẩu biên giới Tây Nam có chiều..