» Tìm kiếm:

Software Value Incentive

IBM cong bo chuong trinh khuyen khich doi tac phan mem IBM công bố chương trình khuyến khích đối tác phần mềm

Để ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đối tác kinh doanh đối với hoạt động của bộ phận phần mềm tại Việt Nam, IBM đã chính thức..

IBM cong bo chuong trinh khuyen khich doi tac phan mem IBM công bố chương trình khuyến khích đối tác phần mềm

Tham gia “Chương trình khuyến khích kinh doanh phần mềm IBM” (Software Value Incentive - SVI) là các nhà phân phối phần mềm độc lập,..