Ham nong khong khi Noel tren may tinh "Hâm nóng" không khí Noel trên máy tính

Ngày lễ Noel đang đến rất gần, mà công việc cuối năm thì thật nhiều và bận rộn. Bạn không có thời gian để gửi thiếp tới bạn bè cũng như..