» Tìm kiếm:

Smple Mail Transfer Protocol

Firewall cua Cisco co lo hong Firewall của Cisco có lỗ hổng

Hệ thống bức tường lửa Pix của hãng Cisco có một sai sót kỹ thuật nghiêm trọng trong Mailguard. Đó là chức năng lọc các dòng lệnh SMTP -..