» Tìm kiếm:

Sissy Roth Halvax

Cong hoa Ao tang VN 8 phim tu lieu chien tranh Cộng hòa Áo tặng VN 8 phim tư liệu chiến tranh

Hôm qua tại TP.HCM, bà Sissy Roth Halvax - chủ tịch Hội đồng Liên bang Áo - đã trao tặng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tám phim tư liệu..

Ao se lam het suc minh ung ho VN mo rong hop tac trong EU Áo sẽ làm hết sức mình ủng hộ VN mở rộng hợp tác trong EU

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, chiều 22/5, đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang nước Cộng hòa Áo do bà Sissy Roth Halvax,..