» Tìm kiếm:

Singapore Sling

Mot le hoi khoai khau Một lễ hội khoái khẩu

TTCN - Hình ảnh con cua biển màu đỏ xuất hiện trên các phương tiện quảng bá cho lễ hội ẩm thực kéo dài suốt tháng bảy ở Singapore, bởi món..