» Tìm kiếm:

Siam Sports Ronnarit Suewaja

U.23 VN khong xung dang vao chung ket "U.23 VN không xứng đáng vào chung kết"

Đó là lời khẳng định của biên tập viên người Thái Lan của tờ Siam Sports Ronnarit Suewaja. "Thực lòng, tôi rất thích đội U.23 VN. Đó là một..