» Tìm kiếm:

Shripad Tuljapurkar

85 tuoi nghi huu de giam chi phi phuc loi xa hoi 85 tuổi nghỉ hưu để giảm chi phí phúc lợi xã hội

Trong một nghiên cứu mới đây, giáo sư Shripad Tuljapurkar đến từ đại học Stanford (California) tuyên bố có lẽ vào năm 2050, tuổi nghỉ hưu..