Vatican se lam trung gian hoa giai tai Najaf Vatican sẽ làm trung gian hoà giải tại Najaf

Toà thánh Vatican xác nhận Giáo hoàng John Paul II sẵn sàng làm trung gian hoà giải giữa quân đội chiếm đóng do Mỹ lãnh đạo và thủ lĩnh..