» Tìm kiếm:

Shigeyuki Itamura

Viet Nam giai ma thanh cong gen virus H5N1 Việt Nam giải mã thành công gen virus H5N1

TS- Kết quả phân tích gen H5 trên virus Influenza A của Phòng Sinh học phân tử –Viện Pasteur TP HCM đã giải mã được trình tự đoạn gen H5..

Viet Nam giai ma duoc gene H5 cua virus cum A Việt Nam giải mã được gene H5 của virus cúm A

Chỉ trong bốn ngày, kể từ 30/1, tiến sĩ Cao Bảo Vân, Trưởng phòng Sinh học phân tử - Viện Pasteur TP HCM, đã giải mã được bản đồ gen virus..