» Tìm kiếm:

Shalika Nadeeshani Jayasinghe

Nan nhan tran song than den hoc tai VN Nạn nhân trận sóng thần đến học tại VN

Nhờ vào chương trình học bổng của Đại học Quốc tế RMIT VN, bạn Shalika Nadeeshani Jayasinghe, sinh viên 21 tuổi người Sri Lanka, vừa đến..