Ke thu so 1 cua My la ai Kẻ thù số 1 của Mỹ là ai?

TTCN - “Phải chăng Hoa Kỳ xem việc chuyển giao quyền lực (cho Iraq) như là khởi đầu cho sách lược tháo lui khỏi Iraq? Mối đe dọa Zarqawi..

Dan da len nong Đạn đã lên nòng

Iran không có lựa chọn nào khác hoặc từ bỏ chương trình hạt nhân theo đòi hỏi của Mỹ hoặc là “ăn đòn” như Iraq. Patrick Clawson, chuyên..