» Tìm kiếm:

Sergio Leone

Thien Ac va Hoang hau Thiện - Ác và Hoàng hậu

The Good, the Bad and the Ugly (Thiện, Ác, Tà) là một bộ phim cao bồi kinh điển, kinh điển từ diễn viên Clint Eastwood, đạo diễn Sergio..