» Tìm kiếm:

Secret Media

Giau thong diep bi mat trong file anh so nhac so Giấu thông điệp bí mật trong file ảnh số, nhạc số!

Là người đang yêu, bạn muốn ẩn giấu thông điệp tình yêu của mình trong một file MP3 hoặc trong một bức ảnh số để gửi cho “người ấy”..