Sau Rain se la Kwon Sang Woo toi Viet Nam Sau Rain sẽ là Kwon Sang Woo tới Việt Nam?

Sau sự kiện nhóm nhạc nam V4Men của Hàn tập hát tiếng Việt, và lời hứa trở lại Việt Nam của Rain/Bi vào tháng 3/2007 trong tour diễn vòng..