Di xa de diu bot noi buon Đi xa để dịu bớt nỗi buồn

Sau LHP VN, điện thoại của Hải Yến luôn trong tình trạng... "không nghe máy". "Cô Pao" đang ốm. Với Hải Yến, đây là những ngày thực sự khó..