Nhac Xanh cung doi kien trung tam Thuy Nga Nhạc Xanh cũng... đòi kiện trung tâm Thúy Nga

Sau HT production, công ty Nhạc Xanh cũng yêu cầu Trung tâm Thuý Nga - USA bồi thường về việc vi phạm bản quyền.

Nhac Xanh cung doi kien Trung tam Thuy Nga Nhạc Xanh cũng đòi kiện Trung tâm Thuý Nga?

Sau HT production, công ty Nhạc Xanh cũng yêu cầu Trung tâm Thuý Nga - USA bồi thường về việc vi phạm bản quyền.