Thi truong xuat ban can su canh tranh binh dang Thị trường xuất bản: cần sự cạnh tranh bình đẳng

Vừa qua, Dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi đã công nhận sự góp mặt của đội ngũ tư nhân. Thế nhưng, vai trò, trách nhiệm cũng như sự tham gia..