APEC 2006 Co hoi moi cho vien thong Viet Nam APEC 2006: Cơ hội mới cho viễn thông Việt Nam

Hàng loạt hoạt động của Hội nghị APEC 2006 diễn ra tại Việt Nam trong tháng 11, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Tổng giám đốc APEC (CEO..