» Tìm kiếm:

Santa Cruz Networks

Alo mien phi giua Skype va Google Talk "Alo" miễn phí giữa Skype và Google Talk

Sắp tới, người dùng dịch vụ VoIP của hãng Skype và các chương trình nhắn tin phổ biến khác sẽ có thể “nói chuyện” với nhau nhờ phần mềm..