» Tìm kiếm:

Sanjbergz Tumur

Doan dai bieu cap cao Quoc hoi Mong Co se chinh thuc sang tham Viet Nam Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ sẽ chính thức sang thăm Việt Nam

Văn phòng Quốc hội thông báo: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ do ngài Sanjbergz..

Chu tich Quoc hoi Mong Co tham Viet Nam Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ thăm Việt Nam

Văn phòng Quốc hội thông báo: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ do ngài Sanjbergz..