» Tìm kiếm:

Samsung Ultra Series

Ra mat DTDD dau tien ho tro DivX video Ra mắt ĐTDĐ đầu tiên hỗ trợ DivX video

Samsung vừa giới thiệu ra thị trường mẫu điện thoại di động mới nhất thuộc dòng Samsung Ultra Series với những tính năng đa phương tiện cao..