» Tìm kiếm:

Saint Petersbourg

Vuon quoc gia Phong Nha Ke Bang Quang Binh Phat hien them 130 loai dong vat 1.320 loai thuc vat moi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình): Phát hiện thêm 130 loài động vật, 1.320 loài thực vật mới

Cùng với những chuyên gia của Viện Động vật hoang dã Saint Petersbourg (Nga), Vườn thú Cologne (Đức)... các nhà khoa học Việt Nam vừa qua..