» Tìm kiếm:

Sagrada Famila

Nha tho Sagrada Famila Tay Ban Nha Nhà thờ Sagrada Famila - Tây Ban Nha

Số phận nhà thờ Sagrada Famila thật thăng trầm. Do bị quy là biểu tượng của uy quyền chính trị Thiên chúa giáo nên trong thời nội chiến Tây..