Safe Fleet doi xe om an toan Safe Fleet - đội xe ôm an toàn

“Lên gối! Một, hai, ba... lên! Không được, chưa đều. Làm như thế, nếu là nạn nhân thật thì dù có sống được cũng liệt toàn thân hoặc nặng..