» Tìm kiếm:

Sadanori Watanabe

Nang luc canh tranh toan cau tim dau Năng lực cạnh tranh toàn cầu, tìm đâu?

Tại cuộc hội thảo “Kinh doanh với thị trường Nhật Bản - cơ hội và thách thức” (vừa diễn ra tại TP.HCM), ông Sadanori Watanabe - cố vấn..