» Tìm kiếm:

Sabah Kerbul

An tu hinh danh cho Iraq gian Án tử hình dành cho "Iraq gian"

2 giờ trước buổi cầu nguyện tối. Làng Thuluya chìm trong tĩnh lặng. Bố và em trai của Sabah Kerbul, mỗi người cầm một khẩu AK-47. Gần như..