But tang hinh San pham nguy hiem can kiem soat Bút “tàng hình”: Sản phẩm nguy hiểm cần kiểm soát

Một loại bút viết mực không màu, khi chiếu đèn ở đuôi bút sẽ đọc được chữ. Bút sẽ gây mù nếu ánh sáng từ bút chiếu thẳng vào mắt.