Ngay thu 10 tai Hoi nghi SOM IIII APEC Khung bo luon de doa tu do thuong mai Ngày thứ 10 tại Hội nghị SOM IIII-APEC: Khủng bố luôn đe doạ tự do thương mại

Tướng 4 sao, Đại sứ Philippines đồng thời là trưởng nhóm Đặc trách chống khủng bố của APEC Benjamin Defensor, hôm qua đã nói như vậy với..