» Tìm kiếm:

SIA George Scalise

Thang 2 Doanh thu chip tiep tuc giam Tháng 2: Doanh thu chip tiếp tục giảm

Hiệp hội ngành công nghiệp bán dẫn (SIA) đầu tuần qua đã công bố con số tình hình kinh doanh chip toàn cầu. Mặc dù tiếp tục giảm sút thêm..