» Tìm kiếm:

Sủnthon Xaynhachắc

Dua tong gia tri trao doi thuong mai Viet Lao len 2 ty USD vao nam 2015 Đưa tổng giá trị trao đổi thương mại Việt - Lào lên 2 tỷ USD vào năm 2015

TP - Đại sứ CHDCND Lào tại VN Sủnthon Xaynhachắc cho biết VN và Lào đặt mục tiêu đưa tổng giá trị trao đổi thương mại tăng lên mức 1 tỷ USD..