» Tìm kiếm:

Sở VHTT Phú Thọ

Phat hien hai mo tang tu thoi Hung Vuong Phát hiện hai mộ táng từ thời Hùng Vương

Đầu tháng 12/2006, Viện Khảo cổ học kết hợp với Sở VHTT Phú Thọ khai quật khu mộ Gò De, xã Thanh Đình, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đây là..