» Tìm kiếm:

Sở TNMT&NĐ Hà Nội

Mot Pho Chu tich TP Ha Noi da ky quyet dinh cap so do cho ong Thuy Một Phó Chủ tịch TP Hà Nội đã ký quyết định cấp “sổ đỏ” cho ông Thúy

Theo nguồn tin của TP, hồ sơ bán nhà cho ông Lê Đức Thúy đã được Sở TNMT-NĐ Hà Nội trực tiếp trình lên thành phố để một Phó Chủ tịch ký cấp..