Hai cuon sach chuyen khao ve Ha Noi Hai cuốn sách chuyên khảo về Hà Nội

Cuốn thứ nhất là cuốn sách giàu tư liệu và xác thực của André Masson (cùng tên với một hoạ sĩ siêu thực), nhân viên lưu trữ tại Sở Lưu trữ..