» Tìm kiếm:

Sầm Cầm

Linh Nga Mua la linh hon toi Linh Nga - Múa là linh hồn tôi!

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, với vành môi có nốt ruồi duyên không thể không chú ý ấy, tôi đã có thể hình dung ra được dáng Nga đang múa...