Lich cup dien ngay 362007 Lịch cúp điện ngày 3-6-2007

Điện lực thông báo lịch cúp điện ở các quận huyện TP.HCM như sau: