Lang vui tren day Truong Son Làng vui trên dãy Trường Sơn

Ngày 13/3 tại Sông Rộ, Tổng đội TNXP Trung ương Đoàn tổ chức cuộc giao ban 4 làng Thanh niên lập nghiệp Sông Rộ (Nghệ An), Phúc Trạch (Hà..