» Tìm kiếm:

Sài Gòn Đinh Văn Sang

Tren 1.000 ve tau Tet qua mang chua co nguoi mua Trên 1.000 vé tàu Tết qua mạng chưa có người mua

Phó Tổng giám đốc Cty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn Đinh Văn Sang cho biết, đến chiều 20/12, còn khoảng 2.200 vé đặt chỗ trước qua..

Tren 1.000 ve tau dat qua mang chua co nguoi mua Trên 1.000 vé tàu đặt qua mạng chưa có người mua

Phó Tổng giám đốc Cty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn Đinh Văn Sang cho biết, đến chiều 20/12, còn khoảng 2.200 vé đặt chỗ trước qua..

Dat ve tau Tet qua mang 1.000 ve lo hen Đặt vé tàu Tết qua mạng: 1.000 vé lỡ hẹn

Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn Đinh Văn Sang cho biết, tính đến chiều ngày 20/12, vẫn còn khoảng 2.200 vé..