Nguoi mau huyen thoai cua Viet Nam da ra di Người mẫu huyền thoại của Việt Nam đã ra đi

Tin cụ bà Ka-Ành (còn gọi là Ka-ờnh) qua đời lúc 14 giờ ngày 7/3/2006 tại buôn Rui Dang, xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cách thị..

Nguoi mau huyen thoai cua Viet Nam da ra di Người mẫu huyền thoại của Việt Nam đã ra đi

Tin cụ bà Ka-Ành (còn gọi là Ka-ờnh) qua đời lúc 14h ngày 7/3/2006 tại buôn Rui Dang, xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cách thị xã..

Nguoi mau huyen thoai da ra di Người mẫu huyền thoại đã ra đi

Tin cụ bà Ka-Ành (còn gọi là Ka-ờnh) qua đời lúc 14 giờ ngày 7/3/2006 tại buôn Rui Dang, xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cách thị..