» Tìm kiếm:

Rufus Wainwright

The gioi rock phan doi chien tranh Iraq Thế giới rock phản đối chiến tranh Iraq

Michael Stipe, Rufus Wainwright, Moby… và vị khác mời đặc biệt James Iha đánh dấu ba năm nước Mỹ đổ quân vào Iraq với một buổi hòa nhạc..

The gioi rock phan doi chien tranh Iraq Thế giới rock phản đối chiến tranh Iraq

Michael Stipe, Rufus Wainwright, Moby… và vị khách mời đặc biệt James Iha đánh dấu ba năm nước Mỹ đổ quân vào Iraq với một buổi hòa nhạc..