Khoi dong chuong trinh Cung em den truong Khởi động chương trình "Cùng em đến trường"

Ngày 16/11/2006, TNO và Công ty Roussel Việt Nam đã khởi động chương trình "Cùng em đến trường". Với tổng giá trị quà tặng hơn 200 triệu..