» Tìm kiếm:

Robot Shrimp III

Robot Shrimp III Chuyen gia tren dia hinh gap ghenh Robot Shrimp III: "Chuyên gia trên địa hình gập ghềnh"

Là một phần của chương trình Robot học Không gian và Điền dã của Phòng Nghiên cứu Hệ thống Tự động thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thuỵ Sĩ..