» Tìm kiếm:

Robert Anson

Hollywood ngam Diep vien hoan hao Pham Xuan An Hollywood "ngắm" Điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn

"Ở Mỹ, những người thuộc phe bảo thủ chỉ trích quyển sách này của tôi. Họ nói rằng sách có tầm nhìn sai lầm, rằng tôi không nên tỏ ra thân..

Hollywood ngam diep vien hoan hao Pham Xuan An Hollywood "ngắm" điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn

Ở Mỹ, những người thuộc phe bảo thủ chỉ trích quyển sách này của tôi. Họ nói rằng sách có tầm nhìn sai lầm, rằng tôi không nên tỏ ra thân..