Lindsay Lohan dong phim ve vu am sat Lennon Lindsay Lohan đóng phim về vụ ám sát Lennon

(TP) Vừa ký kết đóng phim Bobby kể về vụ ám sát Rober F. Kennedy, "cô gái quậy phá" Lohan lại tiếp tục đóng cặp với Jared Leto trong..