» Tìm kiếm:

Rick Boucher

Ten mien com tang gia Tên miền .com tăng giá?

Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) ngày hôm qua đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận cho phép VeriSign tăng mức phí sử dụng tên miền .com..