» Tìm kiếm:

Richard Pratt

Ty phu giay cua Australia Tỷ phú “giấy” của Australia

Thừa hưởng tư duy tài chính sắc sảo của mẹ và kỹ năng kinh doanh chiến lược của cha trong một gia đình Do Thái, Richard Pratt trở thành đại..